BAŞVURU

 

Hedef Kitle

 

Projenin hedef kitlesini devlet üniversitelerinin fen bilgisi eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan ve 2020-2021 öğretim yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak akademik başarısı yüksek olan 40 öğretmen adayı projeye dâhil edilecektir. Katılımcıların başvuruları aşağıda verilen form ile alınacaktır.

 

Katılımcı Seçim Kriterleri

  • Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda lisans öğrencisi olmak
  • 2020-2021 öğretim yılında lisans programı 3 veya 4. Sınıfta öğrenim görüyor olmak
  • Daha önceden 2237-A kapsamındaki projelere katılmamış olmak
  • Farklı üniversite/şehirden katılım
  • TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
  • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme

 

Katılımcı Seçim Süreci

Seçim sürecinde ilk olarak başvuranların katılımcı seçim kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları incelenecektir. Bu incelemede kriterleri sağlamayan başvurular çıkarılacaktır. Bu işlemin ardından projeye farklı üniversitelerden lisans öğrencilerini dâhil etmek için başvurular üniversitelerine göre gruplandırılacaktır. Bu gruplandırma sonunda her grup (üniversite) kendi içinde akademik başarı puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandırılacaktır. Her grubun birincilerinden başlayarak kontenjan doldurulmaya başlanacaktır (İlk önce grup birincileri, sonra ikincileri….). Bu yaklaşım gruptaki maksimum çeşitliliği ve yaygın etkiyi arttıracaktır. Seçim süreci sonrasında 40 asil ve 20 yedek liste proje web sayfasından duyurulacaktır. Proje eş zamanlı iki oturumlu olduğu için A ve B grubu olacaktır. Bu grupların listesi ayrı ayrı duyurulmayacak, uygulama öncesi aynı üniversiteden katılacak iki öğretmen adayı iki farklı gruba verilerek gruplar oluşturulacaktır.

Başvuru yapmak için aşağıdaki linkte verilen başvuru formunu doldurmanız ve ayrıca aşağıda iki linkte verilen ölçekleri de doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurup, ölçekleri doldurmayan aday katılımcıların başvuruları iptal edilecektir. FAKAT ÖLÇEKLERE VERDİĞİNİZ CEVAPLAR PROJEYE KABULÜNÜZ NOKTASINDA HİÇBİR ETKİSİ OLMAYACAKTIR. SİZDEN BEKLENEN ÖLÇEKLERE İÇTENLİKLE CEVAP VERMENİZDİR.

>> Başvuru Formunu Doldurmak İçin TIKLAYINIZ

>> Astronomi İlgi Ölçeğini Yanıtlamak İçin TIKLAYINIZ

>> Teknopedagojik Eğitim (TPACK) Yeterlik Ölçeğini Yanıtlamak İçin TIKLAYINIZ